Aktualności

Przejdź do treści
28.02.2018
Lista Uczestników Projektu - aktualizacja w dniu 28.02.2018

19.02.2018
Informujemy, że zajęcia w ramach zadania 1. (certyfikowane szkolenia) będą odbywały się zgodnie z załączonym harmonogramem. Od dnia 25.04.2018r. rozpocznie się realizacja zadania 2. (warsztaty) - harmonogram odbywania tych zajęć dla poszczególnych Grup podany zostanie w terminie późniejszym.

12.02.2018


22.01.2018
Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne spełniły wskazane w regulaminach kryteria kwalifikowalności do projektu. Prosimy o dostarczenie do dnia 23.01.2018r. wypełnionej deklaracji uczestnictwa. W oparciu o złożone deklaracje i dokumentację konkursową sporządzone zostaną lista przyjętych i rezerwowa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w I edycji projektu prosimy o złożenie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w p. 013z.
Dokumenty przyjmowane będą w dniach 02.01.2018-05.01.2018.

Wróć do spisu treści